Nr sprawy: PGK/ZP/-04/VII/2017

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA 

  1. Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 05.07.2017
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty