Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego samochodu ciężarowego z fabrycznie nową zabudową skrzyniową samowyładowczą z fabrycznie nowym żurawiem hydraulicznym HDS do obsługi pojemników typu dzwon i półpodziemnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku.

Nr postępowania: PGK/ZP/01/IX/2018

Termin składania ofert: 04.10.2018 do godz 10.00

UWAGA

Zmiana termu skaładania ofert: do dnia 12.10.2018 godz 10.00