Dostawa zestawu dwuosiowego ciągnika siodłowego nie starszego niż 2015 rok prod. wraz z naczepą samowyładowczą o pojemności 50 m3 nie starszej niż 2015 rok prod. do transportu odpadów dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku

Termin składania ofert 26.07.2019r. do godziny 10.00

 

 Umowa

 Formularz ofertowy

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 3

Oświadczenie nr 4

SIWZ

SIWZ - zmiana terminu składania ofert

Modyfikacja SIWZ

Pytania i odpowiedzi

 

Informacje z otwarcia ofert

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty