Nr postępowania: PGK/ZP-01/04/2017

  • Termin składania: ofert: 2017-04-21, do godz. 9.00
  • Status: zamknięty
...

PGK/ZP-01/IV2018

Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu ciężarowego (nie starszego

...
  • Nr postępowania: PGK/ZP-01/III/2015
  • Termin składania: ofert: 17.04.2015
  • Status: zamknięty
...
  • Nr postępowania: PGK/ZP-01/04/2016
  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
...