• 1 (jednej) szt. ciągnikowej, hakowej przyczepy kontenerowej, (wraz z wykonaniem połączenia instalacji
...