Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w

...

ZNAK SPRAWY: PGK/ZP-03/XII/20017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO 29.12.2017  GODZ 9.00

...
  • Nr postępowania: PGK/ZP-02/XII/2016
  • Termin składania: ofert: 2016-12-23, do godz. 9.00
  • Status: zamknięty
...

ZNAK: PGK/ZP-04/XII/2017

TERMIN SKAŁDANIA OFERT: 28.12.2017 GODZ 11.00

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOKUMENTY DO

...

Oznaczenie sprawy: PGK ZP/01/XII/2017

Termin składania ofert do: 13.12.2017 godz 10.00

DO

...