Nr postępowania: PGK/ZP-01/VI/2017

  • Termin składania: ofert: 09-06-2017, do godz. 09.00
  • Status:
...

Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu ciężarowego (nie starszego niż: rok

...