Zakup wraz z dostawą w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu używanego pojazdu (nie starszego niż 2008 rok produkcji, przebieg nie większy niż 200.000 km) typu śmieciarka jednokomorowa o pojemności skrzyni ładunkowej 18-20m3 z żurawiem HDS, przystosowanej do obsługi pojemników typu MGB 120-1100 litrów, pojemników typu dzwon i półpodziemnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku

Termin składania ofert do dnia: 5.04.2018 godz 10.00

Dokumenty do pobrania:

  1. SIWZ
  2. Dokumenty do edycji.

Dostawa używanego (nie starszego niż: rok prod. 2010, przebieg nie większy niż: 400.000 km) samochodu ciężarowego skrzyniowego samowyładowczego z żurawiem hydraulicznym HDS do obsługi pojemników typu dzwon i półpodziemnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku.

Nr postępoania: PGK/ZP-01/III/2018

Termin składania ofert do: 19.03.2018 godz 10.00