PGK/ZP-01/IV2018

Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu ciężarowego (nie starszego

...