ZNAK: PGK/ZP-04/XII/2017

TERMIN SKAŁDANIA OFERT: 28.12.2017 GODZ 11.00

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOKUMENTY DO

...

Termin składania ofert do dnia: 30.01.2019 godz 10.00

Przetarg na sprzedaż w formie ofert:

  1. Samochód
...

- nie starszego niż: rok prod. 2008 z zabudową bramową do obsługi kontenerów gruzowych typu

...

Oznaczenie sprawy: PGK ZP/01/XII/2017

Termin składania ofert do: 13.12.2017 godz 10.00

DO

...