Zakup wraz z dostawą do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku fabrycznie nowego 1

...

Zakup wraz z dostawą do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku fabrycznie nowej 1

...
  • Nr postępowania: PGK/ZP-01/III/2015
  • Termin składania: ofert: 17.04.2015
  • Status: zamknięty
...
  • Nr postępowania: PGK/ZP-01/04/2016
  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
...

Zakup wraz z dostawą do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku fabrycznie nowych:

...