• Nr postępowania: PGK/ZP-01/04/2016
  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
...

Zakup wraz z dostawą do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku fabrycznie nowych:

...

Zakup wraz z dostawą do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku fabrycznie

...

Zakup wraz z dostawą w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu używanego pojazdu (nie

...
  • 1 (jednej) szt. ciągnikowej, hakowej przyczepy kontenerowej, (wraz z wykonaniem połączenia instalacji
...