Zakup wraz z dostawą do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku fabrycznie

...

Zakup wraz z dostawą w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu używanego pojazdu (nie

...
  • 1 (jednej) szt. ciągnikowej, hakowej przyczepy kontenerowej, (wraz z wykonaniem połączenia instalacji
...

Postępowanie dotyczy:

Zakup wraz z dostawą do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w

...

ZNAK: PGK/ZP-01/I/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11-01-2018 DO GODZ 9.00

DOKUMENTY DO POBRANIA:

...