ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 W dniach od 23.01.2023r. – 30.01.2023r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych (sprzęt AGD, RTV, meble, dorbny sprzęt elektryczny i elektroniczny). Zbiórka prowadzona będzie wg. ustalonego harmonogramu oraz podziału miasta na rejony wraz z wykazem ulic, w godz. 700-1500

PROSIMY NIE WSTAWIAĆ GABARYTÓW DO ZASIEKÓW NA POJEMNIKI!