ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 W dniach od 13.05.2024r. – 20.05.2024r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych (sprzęt AGD, RTV, meble, dorbny sprzęt elektryczny i elektroniczny). Zbiórka prowadzona będzie wg. ustalonego harmonogramu oraz podziału miasta na rejony wraz z wykazem ulic, w godz. 700-1500

PROSIMY NIE WSTAWIAĆ GABARYTÓW DO ZASIEKÓW NA POJEMNIKI!