Drukuj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. wprowadziła usługę profesjonalnego i kompleksowego niszczenia dokumentów niearchiwalnych w niszczarkach zgodnie z normą DIN 66399, zapewniającą bezpieczeństwo w czterech kategoriach:

Daje to gwarancję całkowitej nieczytelności każdego powierzonego dokumentu. Sprawdzeni pracownicy gwarantują najwyższą jakość i pełne bezpieczeństwo. Powierzone dokumenty niszczymy: - bezpiecznie - profesjonalnie - ekologicznie.

Dostosowujemy się do wymagań klienta w zakresie dostarczania dokumentów do niszczenia:

Niszczymy: - Płyty CD, - Dyskietki, - Karty magnetyczne, - Wydruki komputerowe - Wyciągi bankowe, - Listy płac, - Dane osobowe pracowników, - Statystyki, - Tłumaczenia, - Sprawozdania, - Umowy, - Kontrakty, - Dane o kontrahentach, - Faktury, - Wzory podpisów, - Ankiety marketingowe, - Korespondencję.

Po wykonaniu usługi wydajemy: - Protokół zniszczenia dokumentacji, - Kartę przekazania odpadu (na życzenie). Ścinki powstałe w procesie niszczenia dokumentów są przez nas belowane, a następnie przekazywane recyklerowi.